top of page

JOHANNA G PHOTOGRAPHYN REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJA

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 27.04.2018. Viimeisin muutos 4.2.2024.

 

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Tmi Johanna Greijus, Länsirinteentie 4as7, 48810 Kotka. Y-Tunnus: 2826027-7

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Johanna Greijus, info@johannagreijus.com, Puh: 044 365 8639

 

REKISTERIN NIMI

Johanna Greijus ylläpitää henkilörekisteriä asiakkaistaan (Asiakasrekisteri)

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilökohtaisia tietoja kerätään kahdella eri tavalla: henkilö on tehnyt sopimuksen Johanna Greijuksen kanssa tai niitä saadaan henkilön käyttäessä Johanna Greijuksen verkkopalveluita.

 

Henkilötietojen keräämisellä mahdollistetaan yhteydenpito Johanna Greijuksen asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, kuva-arkiston ylläpito, kuvatilausten toimitus ja laskutus, sekä markkinointi ja palveluiden parantelu.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Johanna Greijuksen asiakasviestintään luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot kuten henkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.  

Valokuvauksessa käyneiden asiakkaiden valokuvia. IP-osoite. 

 

TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Johanna Greijus käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc. -yhtiön (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), lyhyesti Google, verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää tekstitiedostoja, ns. evästeitä. Evästeet tallennetaan tietokoneeseesi ja ne rekisteröivät tiedot siitä, miten käytät verkkosivustoa.

Nämä tiedot välitetään Yhdysvaltoihin Google-palvelimeen tallennettaviksi. Tällä verkkosivustolla on aktivoitu IP-anonymisointi, ts. Google lyhentää etukäteen IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenmaiden tai muiden Euroopan talousalueen sopimusmaiden piirissä. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google laatii näiden tietojen avulla Johanna G Photographylle arvioita ja raportteja verkkosivuston käytöstä ja tapahtumista ja toimittaa niiden pohjalta muita verkkosivuston käyttöön ja internetin käyttöön liittyviä palveluita Johanna G Photographylle. Google Analytics -palvelun puitteissa selaimesi välittämää IP-osoitetta ei liitetä Googlen muihin tietoihin. Voit estää evästeiden käytön ja tallentamisen selainohjelmistosi vastaavalla asetuksella. 

Tämä verkkosivusto käyttää sosiaaliseen mediaan kuuluvan Facebookin, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, Remarketing-tageja. Verkkosivuston vierailun yhteydessä Remarketing-tagien kautta muodostetaan suora yhteys Facebook-palvelimen ja käyttäjän palvelimen välille. Tämän myötä Facebook-palvelimelle ilmoitetaan, millä verkkosivuillamme käyttäjä on vieraillut IP-osoitteellaan. Facebook kohdentaa nämä tiedot käyttäjän henkilökohtaiseen Facebook-käyttäjätiliin. Nämä tiedot ovat käytettävissä Facebook-mainontaa varten. Jos et halua, että Facebook kohdentaa kerätyt tiedot suoraan Facebook-käyttäjätiliisi, voit poistaa käytöstä Remarketing-toiminnon "Custom Audiences" kirjautumalla Facebookkin, menemällä asetuksiin ja sieltä mainos-välilehden kautta mainosasetuksiin.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N tai ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Johanna G Photography sekä yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja pääasiallisesti EU-/ETA-maissa.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page